چشم انداز و اهداف

شرکت پیشگام‌پایا‌زیست در برنامه‌ریزی، اهداف و چشم‌اندازی که برای آینده نه چندان دور خود قرار داده است و در راستای انجام رسالتی که خود را موظف بر انجام آن می‌داند و با تکیه بر دانش متخصصین با تجربه شرکت و استفاده از تجهیزات به روز و علوم با فن‌آوری بالا، طرح حمایت و تولید ایده‌های نوین و تحقیق بر روی بهترین ایده‌ها و در نهایت ایجاد دانش‌فنی و تجاری‌سازی ایده‌های نوین که در نهایت منجر به تولید محصولات با فناوری پیشرفته در کشور و همچنین بومی‌سازی ایده‌های خوب جهانی می‌باشد را جزیی از اهداف و چشم انداز شرکت می‌داند.