خط مشی کیفیت

شرکت تحقیقاتی و دانش‌بنیان پیشگام‌پایا‌زیست در راستای اهداف ارزشمند واستراتژیک خود، با بهره‌مندی ازحضور دانشمندان جوان و استفاده از تجهیزات و زیرساخت‌های موجود،خط مشی کیفی خود را به صورت زیر در دستور کار شرکت قرار داده است.

۱) تلاش بر ایجاد دانش‌فنی دقیق و قابل تولید در حوزه تجهیزات پزشکی، دارویی و محصولات مرتبط با حوزه سلامت انسان و دام

۲) پیشبرد شرکت در مسیر توسعه تحقیقات و تولید و ایجاد فرصت اشتغال با رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی – بهداشت جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

۳) الگو‌برداری از برند‌های اصلی و با کیفیت و تلاش بر بومی‌سازی روش‌های تولید بهینه

۴) تمرکز هدفمند بر تحقیقات حوزه دام و طیور جهت امنیت غذایی کشور و ایفای مسئولیت اجتماعی

۵) برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان و محققان حوزه مرتبط

۶) رعایت دستورالعمل‌های مبتنی بر اصول خط مشی کیفی شرکت