جهت تسهیل دسترسی محققان و پژوهشگران در داخل کشور به ماده ژنتیکی، بانک‌های DNA انسانی و جانوری، راه‌اندازی شده و آماده ارائه نمونه‌های مذکور به جامعه تحقیقاتی کشور می‌باشد.
خلوص و کیفیت نمونه های DNA ذخیره شده در بانک DNA از لحاظ قابلیت تکثیر و واکنش‌های آنزیمی مورد آزمون قرار گرفته و در مقادیر و کمیت‌های مناسب برای انواع آزمایشات مولکولی پایین دستی مانند انواع PCR، واکنش‌های آنزیمی و غیره ارائه می گردد.
در صورت نیاز متقاضیان محترم به DNA‌های موجود در بانک، ارائه آن از طریق هماهنگی با بانک DNA صورت می‌پذیرد.

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۰۸۳۰۸۰۷۱ – ۰۲۱۸۸۸۴۳۰۳۷ تماس حاصل نمایید.