ارائه و فروش رده‌های سلولی– فرم درخواست

شرح خدمت: زمان آماده‌سازی و تحویل نمونه برحسب نوع رده سلولی حداقل دو هفته پس از ارسال تصویر رسید و هماهنگی با بانک سلولی خواهد بود. رده سلولی کشت داده شده در یک فلاسک کوچک (۲۵ سانتی متر مربع) که درب آن با پارافیلم بسته شده و با محیط کشت کامل پر شده است، به همراه بروشور شرایط کشت و نگهداری سلول، تحویل داده می‌شود.

نحوه پاسخ‌دهی به خدمت:

  • رده‌های سلولی معمولی شامل رده‌های تحقیقاتی
  • رده‌های لنفوبلاستوئید و فیبروبلاستی جانوری
  • رده‌های سلولی مزانشیم و مشابه که نیاز به بررسی و اثبات خصوصیات دارد به همراه شناسنامه و اطلاعات بررسی مارکرهای سطحی  و همراه با عکس‌های تمایز و روش کار
  • رده‌های سلولی خاص مانند سلول‌های سرطانی، سلول‌های نرمال انسانی که توسط بانک تهیه شوند به همراه شناسنامه
  • رده‌های سلولی دستکاری ژنتیکی یا نامیرای انسانی غیر لنفوبلاستوئیدی، برحسب مورد نوع سلول اولیه و کاربرد

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۰۸۳۰۸۰۷۱ – ۰۲۱۸۸۸۴۳۰۳۷ تماس حاصل نمایید.