سر فصل های دوره:

 • اصول کار در آزمایشگاه و ایمنی زیستی در حوزه جنین شناسی

 • روش های کار با تجهیزات تخصصی و استراتژیک آزمایشگاه جنین شناسی

 • تکنیک های مقدماتی جنین شناسی برروی موش کوچک آزمایشگاهی مانند پیپت کشی و قطره گذاری

 • جراحی های تخصصی بافت و اندام های دستگاه تولید مثل در موش کوچک آزمایشگاهی

 • ایجاد حیوانات آزمایشگاهی مدل نابارورجهت استفاده در تحقیقات درمان ناباروری

 • اصول ساخت محیط های کشت اختصاصی تحقیقات جنین شناسی

 • لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تولید جنین موش در شرایط (InVitro)

 • بلوغ تخمک موش در شرایط آزمایشگاهی (IVM)

 • استحصال جنین های InVivo از رحم و اویداکت موش آزمایشگاهی (Embryo Collection)

 • انتقال جنین به رحم اجاره ای در موش کوچک آزمایشگاهی

 • تجاری سازی و تولید ثروت در حوزه تحقیقات جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل

 • معرفی روش های درمان ناباروری تهاجمی و غیر تهاجمی در ایران و جهان و بحث و گفتگو در خصوص چالش های درمان ناباروری

اهدای گواهی دوره و همچنین پرونده آموزشی با جزئیات آموزش های انجام شده به کاراموزان

_تمرین و تکرارتمامی تکنیک ها توسط کارآموزان با نظارت مربیان.

دانلود PDF کامل دوره جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل