سلولی و بافت شناسی

بانک سلول‌های انسانی و جانوری شرکت پیشگام‌پایازیست دارای مجموعه‌ای ارزشمند از نمونه‌های سلول‌های انسانی و جانوری ایران و تعدادی رده سلولی از مراکز معتبر خارج از کشور است. این شرکت تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات خود نیازهای محققین، اساتید، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تولیدی سراسر کشور را برآورده سازد. بدیهی است این امر بدون کمک، یاری و راهنمایی امکانپذیر نخواهد بود. در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه این بانک، بسته خدمات جانوری را در قالب مجموعه‌ای از کیت‌ها، خدمات و آزمایش‌های پیشرفته ژنتیکی در حوزه دام‌های اهلی، حیوانات خانگی ارائه می‌نماید. ما همچنین آماده پذیرش نمونه‌های اهدایی و پیشنهادهای مفید شما برای افزایش کیفیت و کمیت خدمات به جامعه علمی و تولیدی کشور هستیم.

متقاضیان محترم خدمات تخصصی مرکز، اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان دکتری ، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی و … که درخواست استفاده از تخفیف شبکه آزمایشگاه را دارند، خواهشمند است در فرم یا ارسال  ایمیل، درخواست استفاده از این کیت‌ها با صرفه اقتصادی را ارسال کنید.

 

فهرست خدمات تخصصی و تحقیقاتی جانوری (بسته خدمات جانوری)

خدمات کشت سلول

ردیف نام خدمت
۱ سلولی و بافت‌شناسی
۲  تایید هویت و بررسی بنیادی بودن سلول‌های مزانشیمی
۳ کنترل کیفی، تکثیر و تهیه ویال‌های منجمد (بانک) سلول برحسب تقاضا
۴ تهیه رده های فیبروبلاستی از نمونه‌های جانوری و انسانی
۵ ارائه محیط کشت و مواد و محلول‌های مورد نیاز برای کشت سلول
۶  تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایش‌های مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا
۷ بررسی مشخصات رشد سلول
۸  بررسی و ارائه گواهی کیفیت و شناسنامه‌دار کردن رده سلولی
۹  تهیه مایع رویی کشت‌های سلولی
۱۰ پذیرش و نگهداری  نمونه‌های سلولی در شرایط فاز بخار نیتروژن مایع (صندوق امانات سلولی)
۱۱ تهیه عکس‌های میکروسکوپی (فاز کنتراست، فلورسنت) از نمونه‌ها و کشت‌های سلولی
۱۲  جداسازی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی
 

 خدمات کنترل کیفی و بررسی آلودگی نمونه‌های کشت سلول

ردیف نام خدمت
۱ تشخیص آلودگی نمونه‌های کشت سلولی به مایکوپلاسما با روشهای Multiplex PCR، رنگ‌آمیزی DNA و کشت در محیط اختصاصی میکروبی
۲ تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده‌های سلولی با روش کشت
۳ آزمایشهای تشخیص ویروسی برای رده‌های سلولی با روش PCR و RT-PCR
۴ تشخیص آلودگی به پروتوزوآ با روش رنگ‌آمیزی DNA
۵ کنترل کیفی، ذخیره و معرفی و ارائه رده‌های سلولی تولید شده توسط محققان کشور
۶  تشخیص گونه‌های جانوری متداول در بانک‌های سلولی و تحقیقاتی و تأیید عدم اختلاط رده‌های سلولی به روش Multiplex PCR
۷ شناسایی ۱۶STR  اختصاصی انسانی برای تایید هویت رده‌های سلولی انسانی
 

 خدمات سنجش سمیت مواد

ردیف نام خدمت
۱  سنجش  میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش MTT
۲ سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش XTT
۳ بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون کامت قلیایی ( Commet Assay )
۴  بررسی آپوپتوز به کمک سنجش AA-7 و AnV-FITC

 خدمات ژنتیکی

ردیف نام خدمت
 ۱ تهیه و ارائه DNA  و RNA از رده‌های سلولی موجود در بانک سلول‌های انسانی و جانوری
۲ استخراج RNA و DNA از نمونه‌های زیستی و غذایی منابع انسانی و جانوری
۳  شناسایی ۱۶STR  اختصاصی انسانی با استفاده از دستگاه  Gene Analyzer
۴ خدمات مشاوره و طراحی پرایمر
۵ تشخیص نوع گونه دامی گوشت و فراورده‌های گوشتی
۶  تعیین کیفیت نمونه‌های نوکلئیک اسید
۷ تهیه رده‌های سلولی لنفوبلاستوئیدی انسانی با استفاده از ویروس اپشتاین بار (EBV)
۸ نامیرا سازی سلول‌های جدا شده از بافت یا کشت‌های اولیه با بهره گیری از ژن hTERT، p53 و…
۹ بهره‌گیری از تکنیک‌های مولکولی برای Knock down  یا Over-Express کردن ژن‌ها در رده‌های سلولی و ایجاد رده‌های نوترکیب
۱۰ ایجاد رده‌های سلولی نوترکیب با توانایی تولید پروتئین (GFP، GFP positive cell lines)
۱۱ تشخیص نمونه‌های سلولی و بافتی پیوندی گونه‌های مختلف جانوری و انسانی در حیوانات مدل با روش مولکولی
دیگر خدمات
۱ الکتروفورز و ایمونوبلاتینگ پروتئین
۲ خدمات Real Time PCR
۳ RFLP
۴ خدمات مشاوره‌ای برای اجرای کلیه امور بانک سلول
۵ مشارکت در زمینه تولید رده‌های سلولی اولیه از نمونه‌های نرمال  و سرطانی
 ۶    بررسی قابلیت چسبندگی باکتری‌های پروبیوتیک به رده سلولی
                                    کیت‌ها و محصولات
ردیف نام کیت یا محصول
۱ کیت سنجش سمیت مواد با روش MTT
۲ کیت سنجش سمیت مواد با روش XTT.
۳ کیت تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی با روش Multiplex PCR
۴ کیت تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی با روش رنگ‌آمیزی DNA
۵ کیت آماده­‌سازی لام­‌های گسترش کروموزومی خونی انسانی
۶ کیت آماده­‌سازی لام­‌های گسترش کروموزومی رده‌های سلولی
۷  نمونه کنترل مثبت مایکوپلاسما
۸  ویروس EBV برای تولید سلول‌های لنفوبلاستوئید
۹  Internal control برای بررسی آلودگی مایکوپلاسما به روش مولکولی
۱۰
مجموعه ی آماده از نمونه های تصادفی DNA اقوام ایرانی
 شرکت دانش بنیان پیشگام پایا زیست در خدمت شماست