دپارتمان مطالعات حیوانی

استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی و مطالعات حیوانی نقشی مهم در توسعه دانش بشر داشته و در حقیقت، باوجود پیشرفت‌های صورت گرفته در به‌کارگیری روش‌های جایگزین، استفاده از این حیوانات هنوز موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و از آنجاکه انسان هنوز راهی طولانی در کشف حقایق فیزیولوژیک و چگونگی رخداد بسیاری از بیماری‌ها در بدن خویش در پیش دارد و در بعضی موارد تنها راه برای کسب اطلاعات، مطالعه‌ی مدل‌های حیوانی است، بنابراین وابستگی به استفاده از حیوانات آزمایشگاهی بیشتر می‌شود.

بدیهی است که رسیدن به نتایج صحیح و معتبر از موجود زنده نیازمند رعایت اصول و استانداردهای خاصی است و لازمه‌ی دستیابی به اهداف پژوهش، استفاده از روش‌های صحیح نگهداری، گروه‌بندی، تغذیه، محدودسازی و به‌کارگیری شیوه‌های صحیح و علمی فرآیندهای آزمایشگاهی مانند بیهوشی، جراحی و درنهایت اتانازی حیوان است. بنابراین، باید شرایط مطلوب برای زندگی سالم و نزدیک به طبیعی برای حیوان در آزمایشگاه نیز وجود داشته باشد، زیرا شرایط نامطلوب زندگی حیوان در آزمایشگاه بر نتایج کار پژوهشی اثرات نامطلوب خواهد گذاشت و از دیدگاه علمی، دانش امروز بشر اثبات کرده که رعایت نکردن اصول اخلاقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی، به طرزی چشمگیر موجب مخدوش شدن نتایج به‌دست‌آمده شده و به تحریف حقایق علمی و تضییع منابع مالی، زمان و انرژی نیروی علمی انجامیده است.

ازاین‌رو بخش نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی دپارتمان مطالعات حیوانی شرکت پیشگام‌پایا‌زیست با رعایت حقوق و رفاه حیوانات مورداستفاده در امور علمی، راه‌اندازی شده است و در حال تجهیز می‌باشد.

این بخش اختصاص به نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی کوچک و تیمارهای آزمایشگاهی دارد و هدف از راه‌اندازی آن، آموزش مهارت‌های کار با حیوانات آزمایشگاهی به محققین و ایجاد فضایی استاندارد به‌منظور اجرا و پیشبرد امور پایان‌نامه‌های دانشجویی در تمامی مقاطع، اجرای طرح‌های تحقیقاتی باکیفیت بنیادی و کاربردی و ارائه تمام خدمات مربوط به حوزه پژوهشی مطالعات حیوانی ازجمله تزریقات، خون‌گیری، جراحی، بافت‌شناسی و مدل‌سازی در حیوانات در زمینه‌های گوناگون زیست‌-پزشکی و دامپزشکی است که توسط اساتید به محققین ارائه می‌شود.