سرفصلها:

 • اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی
 • روشهای استخراج DNA ژنومیک از خون به صورت دستی و با استفاده از کیت
 • تخلیص و تغلیظ DNA
 • اصول کار با RNA
 • روشهای استخراج RNA از خون با استفاده از کیت
 • اصول ژل الکتروفورز
 •  نحوه انجام الکتروفورز افقی
 •  آنالیز نتایج حاصل از ژل الکتروفورز با استفاده از دستگاه UV BOX
 • بهینه سازی PCR
 • تکثیر و پلیمریزاسیون ژن مورد نظر با کمک انجام واکنش PCR
 •  بررسی نتایج با استفاده از روش الکتروفورز ژل آگارز
 •  تشکیل کتابخانه ژنومی (cDNA)
 •  سنتز cDNA
 • بررسی کیفیت cDNA سنتز شده با استفاده از روش RT-PCR

شهریه: ششصد هزار تومان

 مدرس : خانم پورصفری ( مدرس بیش از یکصد دوره )

تارخ برگزاری:  ۱۷ و ۱۸ تیر (تکمیل شد) – ۲۱ و ۲۲ تیر – ۲۸ و ۲۹ تیر  – ۵ و ۶ مرداد

پیش نیاز: آشنایی با زیست شناسی سلولی و مولکولی

شهریه:ششصد هزار تومن
مدرس:اقای مهدی هادی
تاریخ برگزاری:۵/۵/۱۴۰۰
پیش نیاز: اشنایی با بیولوژی تولید مثلِ
جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۰۸۳۰۸۰۷۱ – ۰۲۱۸۸۸۴۳۰۳۷ تماس حاصل نمایید.

جهت پرداخت به شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۱۲۴۰۹۷۴۱۸ به نام مهدی هادی بانک انصار واریز نمایید.

پیشرفت های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارآیی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم بالینی گردیده است.
به طور کلی PCR به روش ازدیاد مقادیر جزیی DNA یا RNA (ازدیاد RNA با روشRT-PCR امکان پذیر است) تا حد مشاهده آنها توسط روش های ساده و رایج آزمایشگاهی اطلاق می شود. قابلیت PCR در ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش موجب شناسایی سریع و اختصاصی نوع سلول یا میکروارگانیسم مورد نظر در نمونه مذکور می گردد که این ویژگی علاوه بر بکارگیری PCR در تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و شناسایی انواع سلولها، آن را به عنوان ابزاری مطمئن و حساس در زمینه پژوهش های علمی مطرح می سازد.