دپارتمان بیولوژی تولید مثل

اولین رویکرد شرکت پیشگام پایا زیست در شروع فعالیت، تمرکز بر تحقیقات جنین‌شناسی و بیولوژی تولید مثل بوده است و حاصل این تلاش‌ها تولید محصولاتی از قبیل محیط کشت تولید جنین، کیت‌های لقاح آزمایشگاهی و تولید جنین در حیوانات آزمایشگاهی، دام و انسان است.

۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برنده جشنواره فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد و توجه سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی رو به سوی خود جلب کرد.

شرکت پیشگام پایا زیست در حوزه آموزش جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل علاوه بر برگزاری کارگاه‌های کوتاه‌مدت به برگزاری دوره‌های بلندمدت با هدف افزایش توان مهارتی کارآموزان با کیفیت بالا برای یافتن شغل مناسب در حوزه کاری

مرتبط با تحصیلات خود پرداخته است. و از همکاری ستاد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری زیباست جمهوری نیز استفاده نموده است و نتایج کسب تجربه و مهارت کاراموزان در دوره جامع و بلند مدت جنین شناسی به وضوح در

کسب شغل مناسب و یا تقویت بنیه علمی و تجربی و جلسه مصاحبه آزمون دکترای تخصصی دیده می شود

در مورد بیولوژی تولیدمثل با توجه به اهمیتی که جنین انسان و فهم نحوه تشکیل آن داشته است از قرن‌ها پیش مطالعاتی در این زمینه صورت پذیرفته است.

پس از مطرح شدن نظریات دانشمندانی چون بقراط، ارسطو، نیکولاس‌هارت‌ساکر و نهایتاً در قرن ۱۸ با ارایه نظریه اسپالانزای که وجود اسپرم و تخمک را با اشتراک ۵۰ درصدی،عامل تشکیل جنین می‌دانست.

امروزه می‌‌دانیم از نظر بیولوژی تولیدمثل تقریباً تمامی جانوران عالی (higher) زندگی خود را از یک سلول منفرد یعنی تخم لقاح‌یافته یا زیگوت شروع می‌کنند.

زیگوت دارای منشا دوگانه است واز دو گامت – اسپرماتوزون اسپرم از والد نر و اووم تخمک از والد ماده – تشکیل می‌شود.

زمان جنینی دوره‌ای است که از لقاح شروع شده و با دگردیسی  (metamorphosis) دوزیستان، خروج از تخم (hatching)  درپرندگان و تولد در پستانداران پایان می‌یابد.

به طور کلی می‌توان  دوران جنینی  انسان را به سه مرحله تقسیم‌بندی کرد:
۱: (Embryonic mass) مرحله توده رویانی که دو هفته اول را به خود اختصاص می‌دهد.
۲: (Embryonic) مرحله رویانی که هفته‌های سوم تا هشتم را در بر می‌گیرد.
۳: (fetal) مرحله جنینی که شامل هفته نهم تا تولد نوزاد می‌باشد.

علم بیولوژی تولیدمثل به کمک علم جنین‌شناسی ، با رشدی پرشتاب و چشم‌گیر، یکی از پربارترین حوزه‌های علوم پزشکی در سه دهه‌ی اخیر به شمار می‌رود.

پیشرفت‌ها و دستاوردهای درخور توجه و خیره‌کننده پژوهشی و درمانی این علم به ویژه در زمینه درمان ناباروری، تأثیری شگرف بر زندگی بشر داشته است.

با توجه به نوپایی نسبی علوم تولیدمثل و ناباروری و گسترش سریع آن در دودهه گذشته، گستره‌ای وسیع از پژوهش‌ها فراروی محققان قرارگرفته است؛

بنابراین توسعه این علم می تواند در آینده تا حد زیادی مشکلات این حوزه را مرتفع سازد.